查看: 422|回复: 1

ทุนการศึกษา四川农业大学汉语言文学本科留...

[复制链接]

56

主题

406

帖子

458

积分

管理员

Rank: 27Rank: 27Rank: 27

威望
0
贡献
0
泰铢
3395
注册时间
2020-1-14
最后登录
2020-4-20
在线时间
47 小时
微信号码
bkkstony
Line ID
shilaoshi
现居住地
泰国
发表于 2020-1-20 00:02:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
四川农业大学汉语言文学本科留学生奖学金
ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีภาควิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เสฉวน

& C  y4 X6 n$ p7 ? WeChat Image_20200112210945.jpg ! _' i$ X( X  Z+ z: ^8 z* H
四川农业大学(SichuanAgricutural University)创建于1906年,以生物科技为特色,是中国“211工程”重点大学和“双一流”学科建设大学。博士学科59个,硕士学科105个。全日制学生4.4万,其中研究生近6000人。SAU的汉语言文学专业在四川省位列前三。
6 e8 d3 ^* l  @4 r8 gมหาวิทยาลัย Sichuan AgricuturalUniversity ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1906 มีชื่อเสียงด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีชีวภาพเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ ประกอบด้วย 59 หลักสูตรปริญญาเอก  105 หลักสูตรปริญญาโท มีนักศึกษา 44,000 คนซึ่งมีนักศึกษาปริญญาโทปริญญาเอกกว่า 6000 คน หลักสูตรภาควิชาภาษาจีนของมหาวิทยาลัยแห่งนี้จัดอยู่ในอันดับ3 ของมณฑลเสฉวน
. N' N! I' K7 M WeChat Image_20200112211009.jpg
% d( |" `$ N6 |4 ]一、培养目标วัตถุประสงค์การเรียนการสอน, \" r0 G3 q) h' m. S/ z# @1 b( i  V
培养的学生具有较强汉语口语与书面语表达能力,具备宽厚的人文社科常识,能从事对华贸易、外交、翻译、文秘、汉语教学和研究,以及其他工作的复合型人才。( n$ c' X: V4 |5 _
ให้ผู้เรียนมีความสามารถในการพูดและเขียนภาษาจีนได้เป็นอย่างดีมีความรู้ด้านมนุษยศาสตร์ สามารถประกอบอาชีพด้านการค้าธุรกิจ การฑูต ล่ามแปลภาษา เลขานุการการวิจัยและการสอนภาษาจีน อีกทั้งเป็นบุคลากรที่ทำงานได้หลากหลายสาขาอาชีพ9 `) x8 N- P+ j: o5 l
WeChat Image_20200112211015.jpg
, Q  s& M8 j0 R) G3 }1 _; N9 K二、申请条件เงื่อนไขในการสมัคร
& R1 ]* [: |/ _% }4 S( J  C7 V& V& ^高中及以上学历,HSK4180分,身体健康,无犯罪记录,非中国籍。
2 P1 i# F) U7 w" Oจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย HSK ระดับ4 คะแนน180 ร่างกายแข็งแรงไม่มีประวัติอาชญากรรม​ สัญชาติ​ไทย
7 q3 {0 s( M$ F# ~2 B9 \$ D WeChat Image_20200112211044.jpg
4 T: B+ J' w1 @三、申请材料เอกสารในการสมัคร. m% `5 f7 O) H# S2 B, S! c. ^
1.护照พาสปอร์ต 2.个人简历ประวัติส่วนบุคคล 3.高中毕业证书วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย4. 高中成绩表ใบรายงานผลการเรียน5. 若未满18岁,须提供《在华监护人公证书》ผู้ที่อายุไม่ครบ18 ปี ต้องกรอกแบบฟอร์มผู้ดูแลในประเทศจีน6. HSK成绩、汉语比赛得奖证书等ประกาศนียบัตรHSK  ประกาศนียบัตรรางวัลการแข่งขันภาษาจีน。名额有限,材料齐全者优先录取。ทุนการศึกษามีจำนวนจำกัดผู้ที่ยื่นเอกสารครบถ้วนจะได้รับการพิจารณาก่อน
0 J5 d( L% x, d  o( w WeChat Image_20200112211057.jpg ! _" P/ ^* l! {7 w1 w: v; }
, V, s' e5 ?- X
四、奖学金ทุนการศึกษา
1 m: U. J% ~. x) M+ K, [材料合格能申请下面两项奖学金:หากเอกสารครบถ้วนตามเงื่อนไขสามารถยื่นขอทุนการศึกษา 2 ทุนนี้ได้
/ W8 a! i  F( W- U. p# f1. 四川农业大学优秀外国留学生奖学金(SAUSO),免学费¥6000/年。其中,全班前50%的学生另外再奖励1000 4000元。
6 o# |0 `" E0 Rทุนนักศึกษาต่างชาติดีเด่นแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เสฉวน(SAUSOฟรีค่าเรียน6000หยวนต่อปี  50%แรกของนักเรียนดีเด่นมีทุนเรียนฟรีเพิ่มให้อีก1000-4000หยวน
# c; L2 b5 E* ^/ A2.四川农业大学汉语言学习奖学金(SAUSC),每年10个月的生活费,¥1000/月。+ v% E  ~# d8 N& B$ a& X3 _! f
ทุนเรียนภาษาจีนแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เสฉวนSAUSCค่าใช้จ่ายรายเดือน1,000 หยวน/เดือน (10 เดือน/ปี), `% r7 d1 ~- T6 x# h
成绩优异者还能申请下面三项奖学金:5 p+ }: H# B( J( Z9 I; i4 z/ u
ผู้เรียนที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมยังสามารถยื่นขอทุนการศึกษาอีก3 ทุนดังนี้  D) l) V& y$ s. P: f/ k
1.四川省外国留学生政府奖学金(SGS),¥20,000/年。% R) r: x3 p- t5 @
ทุนการศึกษานักเรียนต่างชาติของรัฐบาลมณฑลเสฉวนSGS) จำนวน20,000 หยวน/ปี1 r  p! e9 e4 B+ @
2. 四川农业大学外国留学生助学金,¥1400/月,主要资助对象为SGS奖学金和SAUSO奖学金获得者。
% a* H3 ~1 h6 X( p! ~# T5 uเงินสนับสนุนการศึกษาของนักเรียนต่างชาติแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เสฉวน1,400 หยวน/ปี ซึ่งจะพิจารณาให้ผู้ที่ได้รับทุน SGSและ SAUSO มาก่อน; o) @$ Q% J0 Q2 a, j5 a
3. 优秀外国留学生奖励,¥3000/年。
! E( O  E" F; Z$ F) ~รางวัลนักศึกษาต่างชาติดีเด่น 3,000 หยวน/ปี, h7 K" s7 x' R( C/ I) @% |
WeChat Image_20200112211113.jpg ) R. X: s8 n, V: t4 {
五、申请费用ค่าใช้จ่าย5 y( x: \+ T8 h, I! c# n8 S+ h/ f7 W
1. 大学收取的申请费3000泰铢(不退还)。ทางมหาวิทยาลัยเก็บค่าสมัคร3,000 บาท
% U. Z4 ]7 M* N* `1 `2. 服务费68000铢,包括奖学金申请费、机票费(曼谷至四川单程)、接送费(四川机场至大学)、签证费、留学前培训费、毕业后就业指导。ค่าบริการ68,000 บาท รวมค่ายื่นขอทุน ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียวกรุงเทพ-เสฉวนรับที่สนามบินเสฉวนไปที่มหาวิทยาลัย ค่าทำวีซ่านักเรียน การอบรมก่อนไปศึกษาต่อที่จีนการให้ข้อมูลในการหางานหลังจบการศึกษา
7 |0 b7 r( c* f# j  \+ U3.如果未能成功申请SAUSOSAUSC奖学金,退还服务费68000铢。- J: m0 r! F4 P2 S* y! ?/ B, d& k
ถ้าหากยื่นขอทุนการศึกษา SAUSO และSAUSC ไม่ผ่าน จะคืนค่าบริการ 68,000 บาท
- E2 ]4 |! x$ j5 Z% L& E WeChat Image_20200112211133.jpg 5 i' _- `( g- I) H* i; B# ~

1 O7 u; k- P) G$ \六、申请流程ขั้นตอนการสมัคร3 \0 E, o; G, p9 \, W
1.咨询:若有疑问,请先咨询。สอบถามข้อมูลมีข้อสงสัยให้สอบถามให้กระจ่างก่อน
0 j% G% X6 y$ g1 Q: Q3 a0 g# N" j2.申请:发送申请材料至指定邮箱,并支付申请费3000铢。ยื่นสมัครส่งเอกสารไปยังอีเมล์ที่กำหนด ชำระค่าสมัคร 3,000 บาท: H+ ^( s, J) ?, B. r/ {3 W
3.面试:用中文介绍自己、学习中文的经历、未来的学习工作打算,异地可以视频面试。9 J3 Q( y8 m6 F+ U1 i( k
สัมภาษณ์ ใช้ภาษาจีนแนะนำตนเอง ประวัติการเรียนภาษาจีนแผนการเรียนการทำงานในอนาคต สำหรับคนที่อยู่ไกลสามารถส่งคลิปสัมภาษณ์ได้ # }. t  _2 @! a/ _& A
4.审核:如果资料合格、面试通过,填写资料,交纳服务费68000铢。การพิจารณาตรวจสอบ$ z1 B  X3 u6 X# v' Y# O# R: U  q
เมื่อเอกสารครบตามเกณฑ์ที่กำหนด สัมภาษณ์ผ่าน ให้กรอกข้อมูลและชำระค่าบริการ 68,000 บาท$ j0 b" s/ r5 S! \  V3 {1 t
5.公布:20206月初大学官网公布录取结果和奖学金申请结果。ประกาศผลเดือนมิถุนายน 2020 จะประกาศผลในเวปไซต์ของทางมหาวิทยาลัย รวมถึงทุนการศึกษาที่ได้รับ
- o% N1 O) b7 D) V+ Y& o6.准备:提供留学前讲座培训、购买机票、申请签证。การเตรียมตัวมีการบรรยายอบรมการเตรียมพร้อมก่อนไปเรียนที่จีน จองตั๋วเครื่องบิน ยื่นขอวีซ่านักเรียน, B' f. r. ~/ N
7.出发:八月底曼谷机场集合,登机飞往四川。การเดินทางพบกันที่สนามบิน ประมาณ​ปลายเดือนสิงหาคม เพื่อขึ้นเครื่องบินไปเสฉวน
' J/ S4 D" g% X2 V* D- g WeChat Image_20200112211149.jpg
1 x# B! r  ?; A& A4 }( \4 a七、优惠สิทธิพิเศษ
* Z% J. h& P. m6 g! H今年3月内邀请朋友一起报名,入学后各赠送199元的“共进奖”。3 m4 M2 r3 }0 [! g' ]8 h! m  H
หากชวนเชิญเพื่อนมาสมัครด้วยกัน ภายในมีนาคมปีนี้หลังจากได้เข้าเรียนแล้ว ผู้เรียนและผู้ชักชวนต่างจะได้รับรางวัลหนุนใจเรียนดี 199หยวน8 E" M4 g; L" }% \7 Y$ g0 y! ?
WeChat Image_20200112211213.jpg # `4 |& K/ l( l; U! I
八、川农驻泰办公室: สำนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เสฉวนในประเทศไทย Hanyi School (Major Ekkamai)
8 \# p2 A5 R' ], `9 W- S$ g# [8 X WeChat Image_20200112211258.jpg ! z1 E+ D8 R8 b+ F9 E1 J  a0 R! B2 L
九、Contact:欢迎代理,报酬优厚。10老师,微信bkkstony
+ M% l- i! M* F& R( }5 N WeChat Image_20200112211311.jpg
7 V0 d( e) s- i4 G& N# M& j
2 f, Q! Z  N$ ?8 ~1 E: f

9 D, M8 n  E/ {2 M) I9 m, w
WeChat Image_20200112211024.jpg
WeChat Image_20200112211031.jpg
WeChat Image_20200112211050.jpg
WeChat Image_20200112211120.jpg
WeChat Image_20200112211126.jpg
WeChat Image_20200112211138.jpg
WeChat Image_20200112211203.jpg
WeChat Image_20200112211229.jpg
WeChat Image_20200112211245.jpg
WeChat Image_20200112211251.jpg
WeChat Image_20200112211304.jpg
成人达己
回复

使用道具 举报

43

主题

109

帖子

134

积分

论坛版主

Rank: 25Rank: 25Rank: 25Rank: 25Rank: 25

威望
0
贡献
0
泰铢
1031
注册时间
2020-1-15
最后登录
2020-9-1
在线时间
20 小时
微信号码
t1527758844
现居住地
泰国
发表于 2020-1-30 18:04:38 | 显示全部楼层
心动啊~
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

加密...

泰国中文论坛提供的资源来源于网络,如果有侵犯您版权的文章请及时联系我们,我们将会在24小时内删除
严禁发表违反中泰法律的相关言论!     客服电话:085-3851999
Copyright © 2021 泰国中文论坛All Rights Reserved.
今天是:|本站已安全运行了:
|

Powered by 泰国中文论坛 ©2021 版权所有